Giá cuối ngày 19/02/2009

0
122
Advertisement

*) Giá cao su kỳ hạn tại thị trường Thượng Hải (ShangHai Futures Exchange – SFE)

Giao

tháng

Giá

mở cửa

Giá

thấp

Giá

cao

Giá

hiện tại

Tăng

giảm

03.2009

13905

13550

14025

13570

-345

04.2009

13540

12915

13670

13000

-515

05.2009

13450

12695

13500

12695

-670

06.2009

13000

12410

13100

12410

-655

07.2009

12400

11680

12495

11680

-880

08.2009

14265

14265

14265

14265

-755

09.2009

12360

11655

12360

11655

-880

*) Giá cao su kỳ hạn tại thị trường Tokyo (Tokyo Commodity Exchange)

Giao tháng

Cuối phiên trước

Mở cửa

Cao

Thấp

Hiện tại

Thay đổi

Khối lượng

02.2009

128.5

130.3

131.6

123.5

124.6

-3.9

121

03.2009

130.1

133.9

133.9

126.1

126.1

-4.0

34

04.2009

131.8

135.0

135.0

126.8

126.8

-5.0

153

05.2009

133.0

136.0

136.0

128.2

129.2

-3.8

259

06.2009

134.7

136.2

137.4

129.1

130.1

-4.6

2,714

07.2009

136.3

138.3

139.3

130.4

132.0

-4.3

17,073

Total

20,354

*) Giá cao su tại Malaixia (Malaixian rubber exchange – MRE)

Giao tháng 3

(Sen/Kg)

US Cents/Kg

Giá bán

Giá mua

Giá bán

Giá mua

SMR CV

605.00

611.00

167.15

168.85

SMR L

562.00

567.50

155.30

156.80

SMR 5

506.00

139.80

SMR 10

491.00

496.00

135.65

137.05

SMR 20

489.00

494.00

135.10

136.50

*) Giá cao su RSS3 kỳ hạn tại Trung tâm giao dịch hàng hóa nông sản Thái Lan (Agricultural Futures Exchange of Thailand – AFE)

Giao

tháng

Giá ngày trước

Giá

mở cửa

Giá

cao

Giá

thấp

Giá

hiện tại

Tăng

giảm

03.2009

50.00

50.00

0.00

04.2009

51.00

50.00

50.00

50.00

50.00

-1.00

05.2009

52.20

52.20

0.00

06.2009

52.20

52.00

52.20

52.00

52.20

0.00

07.2009

53.20

52.70

52.70

52.00

52.20

-1.00

08.2009

52.95

52.60

52.65

51.70

52.45

-0.50

09.2009

53.00

52.50

52.60

51.65

52.35

-0.65

*) Giá dầu thô, vàng tại thị trường Newyork (New York Mercantile Exchange – NYMEX)

Mặt hàng

Hiện tại

Tăng/giảm

Dầu thô ngọt nhẹ

35.77

+1.15

Gas thiên nhiên

4.253

+0.039

Vàng

978.10

978.10