Ứng phó với giá cao su giảm năm 2009

0
11
Advertisement

Ngày 15/01/2009, Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam đã tổ chức Hội nghị tổng kết năm 2008 và kế hoạch năm 2009 tại TP. Hồ Chí Minh.

Năm 2008, các thành viên của Tập đoàn đã đạt sản lượng 316.341 tấn cao su, vượt kế hoạch 5,2% nhưng giảm 0,93% so với năm 2007. Tập đoàn đã chỉ đạo không tăng sản lượng vào cuối năm 2008 do thị trường và giá cao su giảm sút do ảnh hưởng của sự suy thoái kinh tế toàn cầu. Năng suất bình quân năm 2008 của Tập đoàn đạt mức cao (1,82 tấn/ha), trong đó có 8 công ty và 43 nông trường Đông Nam bộ có năng suất trên 2 tấn/ha, 2 công ty và 11 nông trường Tây Nguyên và miền Trung đạt trên 1,8 tấn/ha. Riêng Công ty CP Cao su Tây Ninh đạt 2,4 tấn/ha và Cty Cao su Đồng Phú đạt 2,2 tấn/ha. Tuy cuối năm 2008, giá cao su giảm mạnh nhưng nhờ giá cao ở đầu năm nên mức lương năm 2008 vẫn đạt mức cao, bình quân 5,96 triệu đồng /người cho lượng công nhân viên là 88.684 người.

Doanh thu cả năm 2008 là 12.928 tỷ đồng, lợi nhuận đạt 3.914 tỷ đồng, giảm 6,6% do giá cao su và lượng tiêu thụ cuối năm giảm.

Diện tích tái canh 7.442 ha và trồng mới 22.085 ha của Tập đoàn đạt chất lượng cao hơn năm 2007 nhưng chỉ đạt 76,8% kế hoạch do một số địa phương chưa giao đủ diện tích theo cam kết. Riêng diện tích trồng mới tại Lào là 5.028 ha và tại Campuchia là 2.153 ha.

Bước sang năm 2009, Tập đoàn xác định cần phải đối đầu với cuộc khủng hoảng tài chính và suy thoái kinh tế toàn cầu, nhu cầu và giá cao su sẽ ở mức thấp hơn nhiều so với năm 2008 và các năm vừa qua.

Để đảm bảo duy trì sản xuất và mức sống cơ bản cho người lao động trong giai đoạn khó khăn này, những giải pháp ứng phó của Tập đoàn trong năm 2009 được đề ra là:

– Giảm sản lượng do nguồn cung bị thu hẹp, dự kiến kế hoạch sản lượng năm 2009 là 304.400 tấn. Chậm mở miệng cạo những vườn cây đã đủ tiêu chuẩn để sản lượng không vượt hơn nhu cầu làm tăng thêm áp lực giảm giá.

– Giảm giá thành, tiết kiệm tối đa các khoản chi phí để giá thành trong khoảng 12-15 triệu đồng/tấn. Đối với vườn cây năng suất dưới 2 tấn/ha, chỉ bón 50% định mức cũ. Đối với vườn cây già có năng suất dưới 1 tấn/ha, có thể ngưng bón phân.

– Tăng diện tích tái canh. Dự kiến năm 2009, sẽ tái canh 8.330 ha.

– Tiếp tục phát triển diện tích trồng mới khoảng 49.500 ha để tạo việc làm, ổn định đời sống cán bộ công nhân viên và tận dụng thời cơ giá chi phí đầu vào thấp (phân bón, nhiên nguyên liệu đã giảm giá). Trong đó, Tây Bắc là 9.500 ha, Tây Nguyên 5.900 ha, Lào 9.000 ha và Campuchia 7.300 ha.

(vra.com.vn)