Tags Bài tag với "quy cách"

Tag: quy cách

XUẤT KHẨU CAO SU ĐVT Giá Nước Cửa khẩu Mã GH Cao su bành tự nhiên SVR 3L- Đã định chuẩn kỹ thuật . Hàng mới 100% được sản xuất...

Xuất khẩu cao su ĐVT Giá Nước Cửa khẩu Mã GH Cao su tự nhiên đã định chuẩn về kỹ thuật (đã qua sơ chế) SVR 3L, xuất xứ Việt...

XUẤT KHẨU CAO SU ĐVT Giá Cửa khẩu Mã GH Cao su thiên nhiên đã qua sơ chế SVR 3L. tấn $2,810.00 Cảng Cát Lái (Hồ Chí Minh) FOB Cao su tự nhiên Việt...

 XUẤT KHẨU CAO SU ĐVT Giá Nước Cửa khẩu Mã GH Cao su tự nhiên đã định chuẩn kỹ thuật ( TSNR ) SVR 3L, Hàng xuất xứ Việt Nam....

XUẤT KHẨU CAO SU ĐVT Giá Cửa khẩu Mã GH Cao su tự nhiên đã định chuẩn kỹ thuật ( TSNR ) SVR 3L, Hàng xuất xứ Việt Nam....

Phần I KỸ THUẬT SẢN XUẤT CÂY GIỐNG, KHAI HOANG THIẾT KẾ LÔ, TRỒNG MỚI VÀ CHĂM SÓC CAO SU KIẾN THIẾT CƠ BẢN Chương I....

Hiện phần lớn nông sản xuất sang Trung Quốc (TQ) đều theo tiểu ngạch, không có hợp đồng, hậu quả là nhiều thời điểm...