Tags Bài tag với "mủ cao su"

Tag: mủ cao su

Nông sản Giá (VNĐ/kg) Địa chỉ bán Tăng - giảm Mủ cao su tạp (dạng chén) 7200 Phú Yên - Sông Hinh 0 Mủ cao su tạp (dạng chén) 7200 Bình Thuận - Hàm...

Nông sản Giá (VNĐ/kg) Địa chỉ bán Tăng - giảm Mủ cao su tạp (dạng chén) 7400 Phú Yên - Sông Hinh +100 Mủ cao su tạp (dạng chén) 7400 Bình Thuận - Hàm...

Việc VN tham gia Hiệp định đối tác kinh tế xuyên Thái Bình Dương (TPP); hội nhập Cộng đồng kinh tế ASEAN (AEC) và...

Nông sản Giá (VNĐ/kg) Địa chỉ bán Tăng - giảm Mủ cao su tạp (dạng chén) 7300 Phú Yên - Sông Hinh -200 Mủ cao su tạp (dạng chén) 7300 Bình Thuận - Hàm...

Trước tình hình giá mủ cao su liên tục giảm mạnh, tỉnh Bình Dương đã khuyến cáo người dân không nên phát triển trồng...

 Theo thông tin từ Thương vụ Việt Nam tại Trung Quốc,thuế suất thuế nhập khẩu cao su thiên nhiên, cao su tổng hợp và...

Nông sản Giá (VNĐ/kg) Địa chỉ bán Tăng - giảm Mủ cao su tạp (dạng chén) 7500 Phú Yên - Sông Hinh +100 Mủ cao su tạp (dạng chén) 7500 Bình Thuận - Hàm...

Nông sản Giá (VNĐ/kg) Địa chỉ bán Tăng - giảm Mủ cao su tạp (dạng chén) 7400 Phú Yên - Sông Hinh -100 Mủ cao su tạp (dạng chén) 7400 Bình Thuận - Hàm...

Nông sản Giá (VNĐ/kg) Địa chỉ bán Tăng - giảm Mủ cao su tạp (dạng chén) 7500 Phú Yên - Sông Hinh 0 Mủ cao su tạp (dạng chén) 7500 Bình Thuận - Hàm...

Nông sản Giá (VNĐ/kg) Địa chỉ bán Tăng - giảm Mủ cao su tạp (dạng chén) 7500 Phú Yên - Sông Hinh +100 Mủ cao su tạp (dạng chén) 7500 Bình Thuận - Hàm...

Theo Sở Công thương Bình Thuận, kim ngạch xuất khẩu cao su của địa phương trong năm 2015 chỉ đạt 1.551.000 USD so chỉ...

Nông sản Giá (VNĐ/kg) Địa chỉ bán Tăng - giảm Mủ cao su tạp (dạng chén) 7400 Phú Yên - Sông Hinh -100 Mủ cao su tạp (dạng chén) 7400 Bình Thuận - Hàm...

Nếu giá dầu thô tiêp tục xuống thì giá cao su thiên nhiên có thể rơi xuống mức 20 triệu đồng/tấn, theo ông Trần...

Thị trường thế giới: Thị trường cao su kỳ hạn tại Sở Giao dịch Hàng hóa Tokyo (Tocom) tiếp tục xu hướng đi xuống...

Nông sản Giá (VNĐ/kg) Địa chỉ bán Tăng - giảm Mủ cao su tạp (dạng chén) 7600 Phú Yên - Sông Hinh 0 Mủ cao su tạp (dạng chén) 7600 Bình Thuận - Hàm...