Tags Bài tag với "mủ cao su"

Tag: mủ cao su

Năm 2015, trước tình hình giá mủ cao su giảm sâu, Tập đoàn Công nghiệp cao su Việt Nam (VRG) đã chủ trương trồng...

Nông sản Giá (VNĐ/kg) Địa chỉ bán Tăng - giảm Mủ cao su tạp (dạng chén) 9000 Phú Yên - Sông Hinh 0 Mủ cao su tạp (dạng chén) 9000 Bình Thuận - Hàm...

Giao dịch cao su tại cửa khẩu phía Bắc vẫn diễn ra thưa thớt, giá ổn định ở mức 8.300-8.400 NDT/tấn. Thế giới Trong tuần này,...

Giá cao su đứng ở mức thấp trong thời gian dài đã gây ảnh hưởng tiêu cực đến đời sống người trồng cao su. Số...

Nông sản Giá (VNĐ/kg) Địa chỉ bán Tăng - giảm Mủ cao su tạp (dạng chén) 9000 Phú Yên - Sông Hinh +300 Mủ cao su tạp (dạng chén) 9000 Bình Thuận - Hàm...

Chỉ trong chín tháng đầu năm 2015, với khoảng 740.000 tấn cao su xuất khẩu, ngành cao su VN bị mất hơn… 40.000 tỉ...

Nông sản Giá (VNĐ/kg) Địa chỉ bán Tăng - giảm Mủ cao su tạp (dạng chén) 8700 Phú Yên - Sông Hinh 0 Mủ cao su tạp (dạng chén) 8700 Bình Thuận - Hàm...

Nông sản Giá (VNĐ/kg) Địa chỉ bán Tăng - giảm Mủ cao su tạp (dạng chén) 8700 Phú Yên - Sông Hinh -200 Mủ cao su tạp (dạng chén) 8700 Bình Thuận - Hàm...

I. Thế giới: 1. Sản xuất và tiêu thụ cao su thế giới: Theo báo cáo thị trường cao su thiên nhiên thế...

Nông sản Giá (VNĐ/kg) Địa chỉ bán Tăng - giảm Mủ cao su tạp (dạng chén) 8900 Phú Yên - Sông Hinh 0 Mủ cao su tạp (dạng chén) 8900 Bình Thuận - Hàm...

Hiệp hội Cao su VN (VRA) vừa gửi văn bản đến Bộ Tài chính, Bộ NN&PTNT kiến nghị sửa đổi và bổ sung phần...

Xuất khẩu cao su hỗn hợp sang thị trường Trung Quốc qua cửa khẩu Móng Cái đã hồi phục nhẹ về giá và sản...

Nông sản Giá (VNĐ/kg) Địa chỉ bán Tăng - giảm Mủ cao su tạp (dạng chén) 8700 Phú Yên - Sông Hinh -200 Mủ cao su tạp (dạng chén) 8700 Bình Thuận - Hàm...

Nông sản Giá (VNĐ/kg) Địa chỉ bán Tăng - giảm Mủ cao su tạp (dạng chén) 8900 Phú Yên - Sông Hinh -100 Mủ cao su tạp (dạng chén) 8900 Bình Thuận - Hàm...

Nông sản Giá (VNĐ/kg) Địa chỉ bán Tăng - giảm Mủ cao su tạp (dạng chén) 9000 Phú Yên - Sông Hinh 0 Mủ cao su tạp (dạng chén) 9000 Bình Thuận - Hàm...