Tags Bài tag với "giá cao su"

Tag: giá cao su

Giá cao su kỳ hạn tại Tokyo ngày 30/5 vững do...

Giá cao su kỳ hạn kỳ hạn TOCOM ngày 30/5 vững phiên hôm thứ hai (30/5), do giá dầu suy yếu vào cuối tuần...

Giá cao su trong nước ngày 30/5/2016

Nông sản Giá (VNĐ/kg) Địa chỉ bán Tăng - giảm Mủ cao su tạp (dạng chén) 11300 Phú Yên - Sông Hinh 0 Mủ cao su tạp (dạng chén) 11300 Bình Thuận - Hàm...

Giá cao su tại một số nước châu Á ngày 30/5/2016

Loại hàng/Kỳ hạn Giá Thay đổi so với ngày 27/5/2016 Thai RSS3 (giao tháng 6/2016) $1.55/kg unchanged Thai STR20 (giao tháng 6/2016) $1.28/kg unchanged Malaysia SMR20 giao tháng 6/2016)  $1.28/kg +$0.02 Indonesia SIR20 (giao tháng 6/2016) $0.68/lb +$0.01 Thai...

Giá cao su SVR (F.O.B) ngày 30/5/2016

Tháng 6/2016 Giá chào bán VND/Kg US Cents/Kg SVR CV 39,234.11 175.23 SVR L 37,181.73 166.06 SVR 5 28,559.56 127.56 SVR GP 28,396.68 126.83 SVR 10 28,016.61 125.13 SVR 20 27,908.02 124.65 Ghi chú: Giá được tính từ giá CS Malaysia trừ 3% tỷ giá: 1...

Giá cao su tại Thái Lan ngày 30/5/2016

Baht / kg Type / Grade F.O.B. Price June 2016 July 2016 Bangkok Songkhla Bangkok Songkhla Ribbed Smoked Sheet RSS 1 56.45 56.20 56.65 56.40 RSS 2 55.85 55.60 56.05 55.80 RSS 3 55.30 55.05 55.50 55.25 RSS 4 55.00 54.75 55.20 54.95 RSS 5 54.55 54.30 54.75 54.50 Standard Thai Rubber STR 5L 61.00 60.75 61.20 60.95 STR 20 45.50 45.25 45.70 45.45 Concentrated Latex * 41.50 41.25 41.70 41.45

Giá cao su tại một số nước châu Á ngày 27/5/2016

Loại hàng/Kỳ hạn Giá Thay đổi so với ngày 26/5/2016 Thai RSS3 (giao tháng 6/2016) $1.55/kg unchanged Thai STR20 (giao tháng 6/2016) $1.28/kg +$0.02 Malaysia SMR20 giao tháng 6/2016) $1.26/kg  +$0.02 Indonesia SIR20 (giao tháng 6/2016)  $0.67/lb  unchanged Thai...

Tháng 5/2016, Việt Nam xuất khẩu 79 ngàn tấn, nhập khẩu...

Tháng 5 năm 2016, xuất khẩu cao su của Việt Nam ước đạt 79 nghìn tấn với giá trị đạt 189 triệu USD, đưa...

Giá cao su trong nước ngày 27/5/2016

Nông sản Giá (VNĐ/kg) Địa chỉ bán Tăng - giảm Mủ cao su tạp (dạng chén) 11300 Phú Yên - Sông Hinh Mủ cao su tạp (dạng chén) 11300 Bình Thuận - Hàm...

Giá cao su tại Thái Lan ngày 27/5/2016

Baht / kg Type / Grade F.O.B. Price June 2016 July 2016 Bangkok Songkhla Bangkok Songkhla Ribbed Smoked Sheet RSS 1 56.45 56.20 56.65 56.40 RSS 2 55.85 55.60 56.05 55.80 RSS 3 55.30 55.05 55.50 55.25 RSS 4 55.00 54.75 55.20 54.95 RSS 5 54.55 54.30 54.75 54.50 Standard Thai Rubber STR 5L 61.00 60.75 61.20 60.95 STR 20 45.00 44.75 45.20 44.95 Concentrated Latex * 41.50 41.25 41.70 41.45  

Giá cao su SVR (F.O.B) ngày 27/5/2016

Tháng 6/2016 Giá chào bán VND/Kg US Cents/Kg SVR CV 39,250.73 175.62 SVR L 37,158.66 166.26 SVR 5 28,031.59 125.42 SVR GP 27,869.00 124.69 SVR 10 27,489.61 123.00 SVR 20 27,381.21 122.51 Ghi chú: Giá được tính từ giá CS Malaysia trừ 3% tỷ giá: 1...

Giá cao su kỳ hạn tại Tokyo ngày 27/5 giảm nhẹ

Giá cao su kỳ hạn TOCOM, hợp đồng benchmark giảm nhẹ phiên hôm thứ sáu (27/5), chịu áp lực bởi đồng yên tăng so...

Giá cao su kỳ hạn tại Tokyo ngày 26/5 tăng do...

Giá cao su kỳ hạn TOCOM, hợp đồng benchmark tăng phiên hôm thứ năm (26/5), khi giá dầu qua đêm tăng trở lại và...

Giá cao su trong nước ngày 26/5/2016

Nông sản Giá (VNĐ/kg) Địa chỉ bán Tăng - giảm Mủ cao su tạp (dạng chén) 11000 Phú Yên - Sông Hinh Mủ cao su tạp (dạng chén) 11000 Bình Thuận - Hàm...

Giá cao su tại Thái Lan ngày 26/5/2016

Baht / kg Type / Grade F.O.B. Price June 2016 July 2016 Bangkok Songkhla Bangkok Songkhla Ribbed Smoked Sheet RSS 1 56.45 56.20 56.65 56.40 RSS 2 55.85 55.60 56.05 55.80 RSS 3 55.30 55.05 55.50 55.25 RSS 4 55.00 54.75 55.20 54.95 RSS 5 54.55 54.30 54.75 54.50 Standard Thai Rubber STR 5L 61.00 60.75 61.20 60.95 STR 20 45.00 44.75 45.20 44.95 Concentrated Latex * 41.50 41.25 41.70 41.45

Giá cao su SVR (F.O.B) ngày 26/5/2016

Tháng 6/2016 Giá chào bán VND/Kg US Cents/Kg SMR CV 722.5 179.85 SMR L 684.5 170.4 SMR 5 511 127.2 SMR GP 508 126.45 SMR 10 501 124.7 SMR 20 499 124.2 Ghi chú: Giá được tính từ giá CS Malaysia trừ 3% tỷ giá: 1...