Tags Bài tag với "giá cao su"

Tag: giá cao su

Giá cao su kỳ hạn TOCOM, hợp đồng benchmark hồi phục trở lại phiên hôm thứ tư (25/11), sau khi giá cao su kỳ...

Loại hàng/Kỳ hạn Giá Thay đổi so với ngày 24/10/2015 Thai RSS3 (Dec) $1.24/kg  +$0.02 Thai STR20 (Dec) $1.16/kg  +$0.01 Malaysia SMR20 (Dec) $1.17/kg +$0.03 Indonesia SIR20 (Dec) $0.60/lb 0 Thai USS3  36.85 baht/kg +0.05 baht Thai 60-percent latex (drum/Dec) $740/tonne 0 Thai 60-percent latex...

Nông sản Giá (VNĐ/kg) Địa chỉ bán Tăng - giảm Mủ cao su tạp (dạng chén) 7400 Phú Yên - Sông Hinh +100 Mủ cao su tạp (dạng chén) 7400 Bình Thuận - Hàm...

Giá cao su thiên nhiên giao ngay (Natural Rubber Spot Market) tại Trung Quốc ngày 24/11/2015 tiếp tục giảm do phải đối mặt với...

Giá cao su mủ nước (Natural Rubber Latex) tại Trung Quốc ngày 24/11/2015 không có biến động do "người chơi" rút khởi thị trường, không tham...

Baht / kg Type / Grade F.O.B. Price December 2015 January 2016 Bangkok Songkhla Bangkok Songkhla Ribbed Smoked Sheet RSS 1 45.45 45.20 45.65 45.40 RSS 2 44.85 44.60 45.05 44.80 RSS 3 44.30 44.05 44.50 44.25 RSS 4 44.00 43.75 44.20 43.95 RSS 5 43.55 43.30 43.75 43.50 Standard Thai Rubber STR 5L 44.50 44.25 44.70 44.45 STR 20 41.45 41.20 41.65 41.40 Concentrated Latex * 30.00 29.75 30.20 29.95

Tháng 12/2015 Giá chào bán VND/Kg US Cents/Kg SVR CV 33,968.91 151.17 SVR L 31,963.69 142.25 SVR 5 26,089.69 116.11 SVR GP 25,926.22 115.38 SVR 10 25,555.69 113.73 SVR 20 25,457.61 113.30 Ghi chú: Giá được tính từ giá CS Malaysia trừ 3% tỷ giá: 1...

Ngành cao su thế giới và Việt Nam đang bị suy giảm nặng cả về về sản lượng và giá trị thương mại song...

Giá cao su kỳ hạn TOCOM, hợp đồng benchmark giảm hơn 3% vào đầu phiên giao dịch hôm thứ ba (24/11), dõi theo sự...

Giá cao su mủ nước (Natural Rubber Latex) tại Trung Quốc ngày 21/11/2015 giảm Giá tính theo nhân dân tệ Unit: RMB/mt Product Market/Region Market price Change TVR barrel NR latex Tianjin,...

  Giá cao su thiên nhiên giao ngay (Natural Rubber Spot Market) tại Trung Quốc ngày 21/11/2015 giảm Giá theo nhân dân tệ Unit: RMB/mt Type Region Market price Change Remarks SCRWF (Yunnan) Shandong (North...

Loại hàng/Kỳ hạn Giá Thay đổi so với ngày 23/10/2015 Thai RSS3 (Dec)  $1.22/kg  -$0.01 Thai STR20 (Dec)  $1.15/kg  -$0.02 Malaysia SMR20 (Dec) $1.14/kg  -$0.03 Indonesia SIR20 (Dec) $0.60/lb 0 Thai USS3  36.80 baht/kg -0.60 baht Thai 60-percent latex (drum/Dec)  $740/tonne -$10 Thai 60-percent latex...

Nông sản Giá (VNĐ/kg) Địa chỉ bán Tăng - giảm Mủ cao su tạp (dạng chén) 7300 Phú Yên - Sông Hinh -200 Mủ cao su tạp (dạng chén) 7300 Bình Thuận - Hàm...

Baht / kg Type / Grade F.O.B. Price December 2015 January 2016 Bangkok Songkhla Bangkok Songkhla Ribbed Smoked Sheet RSS 1 45.20 44.95 45.40 45.15 RSS 2 44.60 44.35 44.80 44.55 RSS 3 44.05 43.80 44.25 44.00 RSS 4 43.75 43.50 43.95 43.70 RSS 5 43.30 43.05 43.50 43.25 Standard Thai Rubber STR 5L 45.00 44.75 45.20 44.95 STR 20 41.95 41.70 42.15 41.90 Concentrated Latex * 30.50 30.25 30.70 30.45

Tháng 12/2015 Giá chào bán VND/Kg US Cents/Kg SVR CV 33,720.91 150.20 SVR L 31,706.58 141.23 SVR 5 25,478.51 113.49 SVR GP 25,315.18 112.76 SVR 10 24,955.87 111.16 SVR 20 24,857.87 110.73 Ghi chú: Giá được tính từ giá CS Malaysia trừ 3% tỷ giá: 1...