Tags Giá cao su

Tag: giá cao su

Giá cao su tại một số nước châu Á ngày 27/9/2016

Loại hàng/Kỳ hạn Giá Thay đổi so với ngày 26/9/2016 Thai RSS3 (giao tháng 10/2016) $1.65/kg  -$0.02 Thai STR20 (giao tháng 10/2016)  $1.44/kg -$0.01 Malaysia SMR20 giao tháng 10/2016) $1.38/kg  -$0.08 Indonesia SIR20 (giao tháng 10/2016)  $0.73/lb -$0.01 Thai...

Tháng 9/2016, xuất khẩu cao su Việt Nam đạt 135 nghìn...

Theo báo cáo của Bộ NN&PTNT, trong tháng 9, khối lượng xuất khẩu cao su của Việt Nam ước đạt 135 nghìn tấn với...

Giá cao su kỳ hạn tại Tokyo ngày 27/9 duy trì...

Giá cao su kỳ hạn TOCOM, hợp đồng benchmark thay đổi chút ít hôm thứ ba (27/9), với đồng yên tăng mạnh mẽ kéo...

Cuộc họp về bình ổn giá cao su thiên nhiên lần...

Cuộc họp của Nhóm Công tác thuộc Hiệp hội Các nước sản xuất Cao su thiên nhiên (ANRPC)về bình ổn giá cao su thiên...

Giá cao su trong nước ngày 27/9/2016

Nông sản Giá (VNĐ/kg) Địa chỉ bán Tăng - giảm Mủ cao su tạp (dạng chén) 10500 Phú Yên - Sông Hinh Mủ cao su tạp (dạng chén) 10500 Bình Thuận - Hàm...

Giá cao su tại Thái Lan ngày 27/9/2016

Baht / kg Type / Grade F.O.B Price ( Baht/KG .) Oct-16 Nov-16 Bangkok Songkhla Bangkok Songkhla Ribbed Smoked Sheet RSS 1 58.35 58.1 58.55 58.3 RSS 2 57.75 57.5 57.95 57.7 RSS 3 57.2 56.95 57.4 57.15 RSS 4 56.9 56.65 57.1 56.85 RSS 5 56.45 56.2 56.65 56.4 Standard Thai Rubber STR5L 59 58.75 59.2 58.95 STR20 49.8 49.55 50 49.75 Concentrated Latex* 36.45 36.2 36.65 36.4

Giá cao su SVR (F.O.B) ngày 27/9/2016

Tháng 10/2016 Giá chào bán VND/Kg US Cents/Kg SVR CV 37,116.99 166.74 SVR L 35,292.45 158.55 SVR 5 30,531.37 137.16 SVR GP 30,380.23 136.48 SVR 10 30,002.36 134.78 SVR 20 29,894.40 134.30 Ghi chú: Giá được tính từ giá CS Malaysia trừ 3% tỷ giá: 1...

Giá cao su tại một số nước châu Á ngày 26/9/2016

Loại hàng/Kỳ hạn Giá Thay đổi so với ngày 23/9/2016 Thai RSS3 (giao tháng 10/2016) $1.67/kg 0 Thai STR20 (giao tháng 10/2016) $1.45/kg  -$0.01 Malaysia SMR20 giao tháng 10/2016) $1.46/kg -$0.01 Indonesia SIR20 (giao tháng 10/2016)  $0.74/lb +$0.01 Thai...

Giá cao su kỳ hạn tại Tokyo ngày 26/9 tăng do...

Giá cao su kỳ hạn TOCOM, hợp đồng benchmark tăng phiên thứ 4 liên tiếp hôm thứ hai (26/9), được hỗ trợ bởi giá...

Giá cao su trong nước ngày 26/9/2016

Nông sản Giá (VNĐ/kg) Địa chỉ bán Tăng - giảm Mủ cao su tạp (dạng chén) 10000 Phú Yên - Sông Hinh 0 Mủ cao su tạp (dạng chén) 10000 Bình Thuận - Hàm...

Giá cao su SVR (F.O.B) ngày 26/9/2016

Tháng 10/2016 Giá chào bán VND/Kg US Cents/Kg SVR CV 38,099.44 171.16 SVR L 36,264.10 162.91 SVR 5 32,129.19 144.34 SVR GP 31,967.25 143.61 SVR 10 31,600.18 141.96 SVR 20 31,492.22 141.47 Ghi chú: Giá được tính từ giá CS Malaysia trừ 3% tỷ giá: 1...

Giá cao su tại một số nước châu Á ngày 22/9/2016

Loại hàng/Kỳ hạn Giá Thay đổi so với ngày 21/9/2016 Thai RSS3 (giao tháng 10/2016)  $1.66/kg +$0.02 Thai STR20 (giao tháng 10/2016) $1.44/kg +$0.02 Malaysia SMR20 giao tháng 10/2016) $1.48/kg +$0.05 Indonesia SIR20 (giao tháng 10/2016) $0.73/lb  +$0.03 Thai...

Giá cao su trong nước ngày 22/9/2016

Nông sản Giá (VNĐ/kg) Địa chỉ bán Tăng - giảm Mủ cao su tạp (dạng chén) 10300 Phú Yên - Sông Hinh +100 Mủ cao su tạp (dạng chén) 10300 Bình Thuận - Hàm...

Giá cao su tại Thái Lan ngày 22/9/2016

Baht / kg Type / Grade F.O.B Price ( Baht/KG .) Oct-16 Nov-16 Bangkok Songkhla Bangkok Songkhla Ribbed Smoked Sheet RSS 1 58.6 58.35 58.8 58.55 RSS 2 58 57.75 58.2 57.95 RSS 3 57.45 57.2 57.65 57.4 RSS 4 57.15 56.9 57.35 57.1 RSS 5 56.7 56.45 56.9 56.65 Standard Thai Rubber STR5L 58 57.75 58.2 57.95 STR20 50.05 49.8 50.25 50 Concentrated Latex* 36.4 36.15 36.6 36.35

Giá cao su SVR (F.O.B) ngày 22/9/2016

Tháng 10/2016 Giá chào bán VND/Kg US Cents/Kg SVR CV 39,071.09 175.52 SVR L 37,138.58 166.84 SVR 5 32,528.65 146.13 SVR GP 32,366.71 145.40 SVR 10 31,999.64 143.75 SVR 20 31,891.68 143.27 Ghi chú: Giá được tính từ giá CS Malaysia trừ 3% tỷ giá: 1...