Tags Bài tag với "giá cao su"

Tag: giá cao su

Loại hàng/Kỳ hạn Giá Thay đổi so với ngày 2/2/2016 Thai RSS3 (giao tháng 3/2016) $1.25/kg -$0.01 Thai STR20 (giao tháng 3/2016) $1.08/kg -$0.01 Malaysia SMR20 giao tháng 3/2016)  $1.09/kg 0 Indonesia SIR20 (giao tháng 3/2016) $0.56/lb 0 Thai...

Giá cao su kỳ hạn TOCOM, hợp đồng benchmark giảm xuống mức thấp nhất 3 tuần hôm thứ tư (3/2), giảm ngày thứ 2...

Nông sản Giá (VNĐ/kg) Địa chỉ bán Tăng - giảm Mủ cao su tạp (dạng chén) 7200 Phú Yên - Sông Hinh 0 Mủ cao su tạp (dạng chén) 7200 Bình Thuận - Hàm...

Baht / kg Type / Grade F.O.B. Price March 2016 April 2016 Bangkok Songkhla Bangkok Songkhla Ribbed Smoked Sheet RSS 1 45.90 45.65 46.10 45.85 RSS 2 45.30 45.05 45.50 45.25 RSS 3 44.75 44.50 44.95 44.70 RSS 4 44.45 44.20 44.65 44.40 RSS 5 44.00 43.75 44.20 43.95 Standard Thai Rubber STR 5L 45.00 44.75 45.20 44.95 STR 20 38.70 38.45 38.90 38.65 Concentrated Latex * 29.10 28.85 29.30 29.05

Tháng 3/2016 Giá chào bán VND/Kg US Cents/Kg SVR CV 29,473.35 132.41 SVR L 27,897.12 125.32 SVR 5 24,053.71 108.06 SVR GP 23,891.77 107.33 SVR 10 23,535.50 105.73 SVR 20 23,427.54 105.25 Ghi chú: Giá được tính từ giá CS Malaysia trừ 3% tỷ giá: 1...

Loại hàng/Kỳ hạn Giá Thay đổi so với ngày 29/1/2016 Thai RSS3 (giao tháng 3/2016)  $1.28/kg +$0.02 Thai STR20 (giao tháng 3/2016) $1.09/kg  +$0.01 Malaysia SMR20 giao tháng 3/2016) $1.09/kg 0 Indonesia SIR20 (giao tháng 3/2016)  $0.56/lb 0 Thai...

Theo nhận định của Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam (VGR), do giá cao su thường tỉ lệ thuận với giá dầu...

Giá cao su kỳ hạn TOCOM, hợp đồng benchmark tăng hơn 3% vào đầu phiên giao dịch hôm thứ hai (1/2), do đồng yên...

Nông sản Giá (VNĐ/kg) Địa chỉ bán Tăng - giảm Mủ cao su tạp (dạng chén) 7400 Phú Yên - Sông Hinh +100 Mủ cao su tạp (dạng chén) 7400 Bình Thuận - Hàm...

Baht / kg Type / Grade F.O.B. Price March 2016 April 2016 Bangkok Songkhla Bangkok Songkhla Ribbed Smoked Sheet RSS 1 46.65 46.40 46.85 46.60 RSS 2 46.05 45.80 46.25 46.00 RSS 3 45.50 45.25 45.70 45.45 RSS 4 45.20 44.95 45.40 45.15 RSS 5 44.75 44.50 44.95 44.70 Standard Thai Rubber STR 5L 46.00 45.75 46.20 45.95 STR 20 38.95 38.70 39.15 38.90 Concentrated Latex * 29.30 29.05 29.50 29.25

Nông sản Giá (VNĐ/kg) Địa chỉ bán Tăng - giảm Mủ cao su tạp (dạng chén) 7300 Phú Yên - Sông Hinh -200 Mủ cao su tạp (dạng chén) 7300 Bình Thuận - Hàm...

Baht / kg Type / Grade F.O.B. Price February 2016 March 2016 Bangkok Songkhla Bangkok Songkhla Ribbed Smoked Sheet RSS 1 46.40 46.15 46.60 46.35 RSS 2 45.80 45.55 46.00 45.75 RSS 3 45.25 45.00 45.45 45.20 RSS 4 44.95 44.70 45.15 44.90 RSS 5 44.50 44.25 44.70 44.45 Standard Thai Rubber STR 5L 46.00 45.75 46.20 45.95 STR 20 38.70 38.45 38.90 38.65 Concentrated Latex * 29.30 29.05 29.50 29.25

  Tháng 2/2016 Giá chào bán VND/Kg US Cents/Kg SVR CV 30,086.04 134.98 SVR L 28,345.52 127.17 SVR 5 24,172.61 108.45 SVR GP 24,010.45 107.72 SVR 10 23,642.89 106.07 SVR 20 23,534.79 105.58 Ghi chú: Giá được tính từ giá CS Malaysia trừ 3% tỷ giá: 1...

BANGKOK, Jan 28 (Reuters) - Prices of physical rubber as compared with Jan. 27 Grade  Prices  Change Thai RSS3 (Feb)  $1.27/kg  -$0.01 Thai STR20 (Feb)  $1.09/kg unchanged Malaysia SMR20 (Feb)  $1.09/kg unchanged Indonesia SIR20 (Feb) $0.56/lb unchanged Thai USS3 38.13...

Giá cao su kỳ hạn TOCOM, hợp đồng benchmark hôm thứ năm (28/1) vững, sau khi Fed giữ tỉ lệ lãi suất không thay...