Tags Bài tag với "cao su"

Tag: cao su

Giá cao su thành phẩm tại các tỉnh Đông Nam Bộ và Tây Nguyên hôm nay không đổi so với hôm 6/10 Giá cao su...

Nông sản Giá (VNĐ/kg) Địa chỉ bán Tăng - giảm Mủ cao su tạp (dạng chén) 9000 Phú Yên - Sông Hinh 0 Mủ cao su tạp (dạng chén) 9000 Bình Thuận - Hàm...

Tiếp xúc cử tri tại huyện Hớn Quản, Chơn Thành và Đồng Phú, tỉnh Bình Phước trước kỳ họp Quốc hội thứ 10, Khóa...

Baht / kg Type / Grade F.O.B. Price November 2015 December 2015 Bangkok Songkhla Bangkok Songkhla Ribbed Smoked Sheet RSS 1 50.35 50.10 50.55 50.30 RSS 2 49.75 49.50 49.95 49.70 RSS 3 49.20 48.95 49.40 49.15 RSS 4 48.90 48.65 49.10 48.85 RSS 5 48.45 48.20 48.65 48.40 Standard Thai Rubber STR 5L 49.00 48.75 49.20 48.95 STR 20 45.55 45.30 45.75 45.50 Concentrated Latex * 33.25 33.00 33.45 33.20

Tháng 11/2015 Giá chào bán VND/Kg US Cents/Kg SVR CV 35,570.29 159.08 SVR L 33,943.60 151.81 SVR 5 28,044.14 125.42 SVR GP 27,892.31 124.74 SVR 10 27,545.28 123.19 SVR 20 27,436.84 122.71 Ghi chú: Giá được tính từ giá CS Malaysia trừ 3% tỷ giá: 1...

Giá cao su được hỗ trợ bởi đà tăng của chứng khoán Nhật Bản và sự suy yếu của yên, mặc dù giao dịch...

Loại hàng/Kỳ hạn Giá Thay đổi so với ngày 5/10/2015 Thai RSS3 (11/2015) $1.35/kg +$0.01 Thai SRT20 (11/2015) $1.25/kg unchanged Malaysia SMR20 (11/2015) $1.27/kg +$0.02 Indonesia SIR20 (11/2015) $0.65/lb 0 Thai USS3 41.47 baht/kg 0 Thai 60-percent latex (drum/ 11/2015) $820/tonne 0 Thai 60-percent latex...

Giá cao su kỳ hạn TOCOM, hợp đồng benchmark hôm thứ ba (6/10) tăng lên mức cao nhất 2 tuần rưỡi, tăng phiên thứ...

Nông sản Giá (VNĐ/kg) Địa chỉ bán Tăng - giảm Mủ cao su tạp (dạng chén) 9000 Phú Yên - Sông Hinh 0 Mủ cao su tạp (dạng chén) 9000 Bình Thuận - Hàm...

Baht / kg Type / Grade F.O.B. Price November 2015 December 2015 Bangkok Songkhla Bangkok Songkhla Ribbed Smoked Sheet RSS 1 50.35 50.10 50.55 50.30 RSS 2 49.75 49.50 49.95 49.70 RSS 3 49.20 48.95 49.40 49.15 RSS 4 48.90 48.65 49.10 48.85 RSS 5 48.45 48.20 48.65 48.40 Standard Thai Rubber STR 5L 49.50 49.25 49.70 49.45 STR 20 45.55 45.30 45.75 45.50 Concentrated Latex * 33.50 33.25 33.70 33.45

Tháng 11/2015 Giá chào bán VND/Kg US Cents/Kg SVR CV 35,380.03 157.77 SVR L 33,770.37 150.59 SVR 5 28,201.79 125.76 SVR GP 28,049.53 125.08 SVR 10 27,701.49 123.53 SVR 20 27,603.61 123.09 Ghi chú: Giá được tính từ giá CS Malaysia trừ 3% tỷ giá: 1...

Theo Công ty Cao su quốc tế (IRCo), nông dân trồng cao su có thể từ bỏ cây này và chuyển đổi sang hoạt...

Mặc dù ngành cao su thiên nhiên (cao su) không mấy lạc quan, ông James Jacob – Viện trưởng Viện Nghiên cứu Cao su...

Giá cao su thành phẩm tại các tỉnh Đông Nam Bộ và Tây Nguyên hôm nay giảm 300đ/kg so với hôm 2/10 Giá cao su...

Năm 2015, trước tình hình giá mủ cao su giảm sâu, Tập đoàn Công nghiệp cao su Việt Nam (VRG) đã chủ trương trồng...