Tags Bài tag với "cao su"

Tag: cao su

Giá cao su tại một số nước châu Á ngày 27/5/2016

Loại hàng/Kỳ hạn Giá Thay đổi so với ngày 26/5/2016 Thai RSS3 (giao tháng 6/2016) $1.55/kg unchanged Thai STR20 (giao tháng 6/2016) $1.28/kg +$0.02 Malaysia SMR20 giao tháng 6/2016) $1.26/kg  +$0.02 Indonesia SIR20 (giao tháng 6/2016)  $0.67/lb  unchanged Thai...

Tháng 5/2016, Việt Nam xuất khẩu 79 ngàn tấn, nhập khẩu...

Tháng 5 năm 2016, xuất khẩu cao su của Việt Nam ước đạt 79 nghìn tấn với giá trị đạt 189 triệu USD, đưa...

Giá cao su trong nước ngày 27/5/2016

Nông sản Giá (VNĐ/kg) Địa chỉ bán Tăng - giảm Mủ cao su tạp (dạng chén) 11300 Phú Yên - Sông Hinh Mủ cao su tạp (dạng chén) 11300 Bình Thuận - Hàm...

Giá cao su tại Thái Lan ngày 27/5/2016

Baht / kg Type / Grade F.O.B. Price June 2016 July 2016 Bangkok Songkhla Bangkok Songkhla Ribbed Smoked Sheet RSS 1 56.45 56.20 56.65 56.40 RSS 2 55.85 55.60 56.05 55.80 RSS 3 55.30 55.05 55.50 55.25 RSS 4 55.00 54.75 55.20 54.95 RSS 5 54.55 54.30 54.75 54.50 Standard Thai Rubber STR 5L 61.00 60.75 61.20 60.95 STR 20 45.00 44.75 45.20 44.95 Concentrated Latex * 41.50 41.25 41.70 41.45  

Giá cao su SVR (F.O.B) ngày 27/5/2016

Tháng 6/2016 Giá chào bán VND/Kg US Cents/Kg SVR CV 39,250.73 175.62 SVR L 37,158.66 166.26 SVR 5 28,031.59 125.42 SVR GP 27,869.00 124.69 SVR 10 27,489.61 123.00 SVR 20 27,381.21 122.51 Ghi chú: Giá được tính từ giá CS Malaysia trừ 3% tỷ giá: 1...

Giá cao su kỳ hạn tại Tokyo ngày 27/5 giảm nhẹ

Giá cao su kỳ hạn TOCOM, hợp đồng benchmark giảm nhẹ phiên hôm thứ sáu (27/5), chịu áp lực bởi đồng yên tăng so...

Giá cao su kỳ hạn tại Tokyo ngày 26/5 tăng do...

Giá cao su kỳ hạn TOCOM, hợp đồng benchmark tăng phiên hôm thứ năm (26/5), khi giá dầu qua đêm tăng trở lại và...

Giá cao su trong nước ngày 26/5/2016

Nông sản Giá (VNĐ/kg) Địa chỉ bán Tăng - giảm Mủ cao su tạp (dạng chén) 11000 Phú Yên - Sông Hinh Mủ cao su tạp (dạng chén) 11000 Bình Thuận - Hàm...

Giá cao su tại Thái Lan ngày 26/5/2016

Baht / kg Type / Grade F.O.B. Price June 2016 July 2016 Bangkok Songkhla Bangkok Songkhla Ribbed Smoked Sheet RSS 1 56.45 56.20 56.65 56.40 RSS 2 55.85 55.60 56.05 55.80 RSS 3 55.30 55.05 55.50 55.25 RSS 4 55.00 54.75 55.20 54.95 RSS 5 54.55 54.30 54.75 54.50 Standard Thai Rubber STR 5L 61.00 60.75 61.20 60.95 STR 20 45.00 44.75 45.20 44.95 Concentrated Latex * 41.50 41.25 41.70 41.45

Giá cao su SVR (F.O.B) ngày 26/5/2016

Tháng 6/2016 Giá chào bán VND/Kg US Cents/Kg SMR CV 722.5 179.85 SMR L 684.5 170.4 SMR 5 511 127.2 SMR GP 508 126.45 SMR 10 501 124.7 SMR 20 499 124.2 Ghi chú: Giá được tính từ giá CS Malaysia trừ 3% tỷ giá: 1...

Giá cao su tại một số nước châu Á ngày 25/5/2016

Loại hàng/Kỳ hạn Giá Thay đổi so với ngày 24/5/2016 Thai RSS3 (giao tháng 6/2016)  $1.58/kg  +$0.03 Thai STR20 (giao tháng 6/2016) $1.26/kg 0 Malaysia SMR20 giao tháng 6/2016) $1.25/kg +$0.03 Indonesia SIR20 (giao tháng 6/2016) $0.67/lb -$0.02 Thai...

FTA với ASEAN làm tổn thương ngành cao su của Ấn...

 Hiệp định thương mại ASEAN – Ấn Độ (AIFTA) đã có ảnh hưởng tiêu cực đến cán cân thương mại về cao su và...

Giá cao su kỳ hạn tại Tokyo ngày 25/5 tăng do...

Giá cao su kỳ hạn TOCOM, hợp đồng benchmark tăng phiên hôm thứ tư (25/5), được thúc đẩy bởi giá dầu tăng, đồng yên...

Cao su Tây Ninh: Nhiều giải pháp tiết kiệm hàng tỷ...

Ứng phó tình hình khó khăn, đảm bảo SXKD có lãi, Công ty CPCS Tây Ninh tiếp tục thực hiện đồng bộ nhiều giải...

Giá cao su trong nước ngày 25/5/2016

Nông sản Giá (VNĐ/kg) Địa chỉ bán Tăng - giảm Mủ cao su tạp (dạng chén) 10600 Phú Yên - Sông Hinh Mủ cao su tạp (dạng chén) 10600 Bình Thuận - Hàm...